dijous, 4 de juliol de 2013

Cost de la neteja de l’edifici a càrrec de l’ajuntament. 1940-1958. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)

Als anys 1940 i 1941, el cost de la llimpiadora Sra. Josefa Panisello pujava a 140,60 pts mensuals.
Des de 1942 1947 s’incrementa el cost a 175 pts mensual; hi consta la mateixa operària.
Des de 1948 a 1952 es torna a incrementar fins a 262,50 pts.
Als anys 1953 i 1954 s’incrementa a 284,35 pts.
Al 1955 hi ha un canvi de llimpiadora, la nova es la Sra Josefa Castelló amb un cost de 250 pts.
Als anys 1956 i 1957, s’incorpora una nova llimpiadora, la Sra Cinta Pons, i entre les dos el cost puja fins a 450 pts.
Al 1958 el cost s’incrementa fins a 500 pts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada