dijous, 4 de juliol de 2013

Cuina 1958-1964. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)

El primer apunt de despeses s’observa l’any 1958.
Jornals de 2.421 pts anuals de la Sra Lourdes Bru, i el cost del petroli per a cuinar era de 107 litros a 347,75 pts.
L’any 1959, jornals de 3.788,40 pts anuals, el petroli per a cuinar puja a 315,25 i a més hi ha una compra de parament de 4.224,25.
L’any 1960, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i petroli per a cuinar per un import de 312 pts.
Al 1961, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i petroli per a cuinar per un import de 360 pts.
L’any 1962, jornals de 3.600 pts anuals. Compra de un fogó de gas butà amb els seus corresponents accessoris i ampolles i compra d’estris per a cuinar de 6.602 pts.
Al 1963, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i petroli per a cuinar per un import de 1.386 pts.
L’any 1964, hi ha anotats jornals de 3.600 pts anuals i aquest any s’incrementa el servei amb una nova empleada a partir del mes de juliol amb un cost de 150 pts al mes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada