divendres, 5 de juliol del 2013

Despeses municipals en material escolar. 1924-1932. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


La primera anotació  de despesa d’aquesta partida es localitza a l’any 1924 i va variant segons els anys. L’any 1927 s’especifica l’assentament de la compra de 150 tinters tant per a les aules dels nens com de les nenes amb un muntant de 60 pts. Aquest mateix any s’adquireix, a la llibreria Viladrich, llibres i material per un valor de 940 pts.
Al 1928 i 1929, també a la llibreria Viladrich s’adquireixen 500 pts per material divers. A l’any 1932, figura l’assentament per 900 escuts per a nens amb un import total de 90 pts i una compra de material a la llibreria Viladrich per 155,50 pts.
La primera anotació localitzada per l’aportació en concepte de quota al Patronat de Formació Professional de Tortosa es de 405,40 pts per trimestre.
I la primera anotació pel pagament a les mestres de pàrvuls es de 250 pts mensuals.

2 comentaris:

  1. The expenditure for this item has fluctuated from year to year since its initial entry in 1924. A settlement of sixty points was stipulated in 1927 for the purchase of one hundred and fifty inkwells for the classrooms of both boys and girls. The Viladrich bookstore sold books and other materials for 940 points that same year. I appreciate you giving your knowledge! Continue your fantastic effort! Keep sharing. I invite you to browse my website.
    Sex Crime Lawyer Fairfax VA

    ResponElimina