divendres, 5 de juliol del 2013

Escola de Balada. 1941-1967. (Arxiu Municipal d’Amposta. Llibres de comptabilitat)


L’alquiler de l’edifici que acull l’escola es de 67,50 pts i no pateix cap variació en aquest període
- Des de l’any 1941 al 1942 la mestra es Donya Carmen Lleixa.
- L’any 1943 i fins al 1945 la mestra es Donya Piedad Mora Riba.
- L’any 1946 es torna a canviar de mestra a favor de Donya Carmen Esteve Gómez i els saldos son els següents:
  1. 1946 al 1950.- 216,85 pts.
  2. 1953 al 1957.- 322,75 pts.
  3. 1958 al 1962.- 437, 50 pts.
- Als anys 1963 i 1964, hi ha un canvi de mestra que, en endavant, serà la Sra. Cinta Gisbert Monllao amb un saldo de 675 pts.
- Als 1965 i 1967 hi ha un nou canvi de mestra i serà Donya Lluïsa Gilisbars Monllao amb un saldo de 1.350 pts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada